Technologie skladování


Firma si je vědoma trendu integrace systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a nutnosti přizpůsobování se dalším požadavkům, které budou na české podniky v souvislosti se vstupem do EU kladeny. Proto se firma rozhodla v roce 1995 vybudovat zcela nové chladírenské zařízení. Sklad je tvořen z izolačních polyuretanových panelů.